polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Helman-Wa┼╝ny, Agnieszka, 2018, The Tibetan manuscripts from the MardzongCaves of Upper Mustang in the context of Bon manuscript tradition in Mustang, Nepal
Results:
  • - Number of objects found:   22
    • Editions: 3
    • Publications: 19
View:
Simple | Expanded
1.  PDF The Tibetan manuscripts from the Mardzong Caves of Upper Mustang in the context of Bon manuscript tradition in Mustang, Nepal - Helman-Ważny, Agnieszka []
Accuracy: 100%
Keywords: Bon , Mardzong Caves , Mustang , Nepal , Tibetan manuscripts
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2018 []
Accuracy: 58%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 1960 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Poradnik Bibliotekarza []
Accuracy: 46%
Description: Projekt digitalizacji czasopism Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: "Bibliotekarza" i "Poradnika Bibliotekarza", zrealizowany przy współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Cyfrowa 2017" i "Kultura Cyfrowa 2018".
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliotekarz []
Accuracy: 46%
Description: Projekt digitalizacji czasopism Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: "Bibliotekarza" i "Poradnika Bibliotekarza", zrealizowany przy współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Cyfrowa 2017" i "Kultura Cyfrowa 2018".
Find objects similar to this one.
6.  PDF Bibliotekarz 1945 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Bibliotekarz 1947 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Bibliotekarz 1946 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Bibliotekarz 1950 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Bibliotekarz 1951 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 3 Next >>>