polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Helman-Ważny, Agnieszka. Red., 2020, Jak uchronić królestwo przy pomocy tybetańskich manuskryptów / red. Agnieszka Helman-Ważny
Results:
  • - Number of objects found:   4
    • Editions: 2
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Jak uchronić królestwo przy pomocy tybetańskich manuskryptów - Helman-Ważny, Agnieszka. Red. []
Accuracy: 100%
Keywords: Badania , Drangsong , Kodykologia , Kolekcja , Manuskrypty , Manuskrypty z Mustangu , Mustang , Nepal , Tybetańskie manuskrypty
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 52%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Protecting the Kingdom with Tibetan Manuscripts - Helman-Ważny, Agnieszka. Ed. []
Accuracy: 35%
Keywords: Badania , Codicology , Drangsong , Drangsong collection , Mustang , Mustang manuscripts , Nepal , Tibetan manuscripts
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 27%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.