polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Sosi?ska-Kalata, Barbara, 2002, Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, pi?miennictwa i zasobów informacyjnych
Results:
  • - Number of objects found:   55
    • Editions: 5
    • Publications: 50
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych - Sosińska-Kalata, Barbara []
Accuracy: 100%
Keywords: klasyfikacja , klasyfikacja biblioteczna
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1987 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>