polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2002, S?ownik encyklopedyczny informacji, j?zyków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych
Results:
  • - Number of objects found:   47
    • Editions: 13
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych []
Accuracy: 100%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , lingwistyka , systemy informacyjno-wyszukiwawcze
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1992 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>