polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2006, Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja / pod red. Zbigniewa ?migrodzkiego oraz Wies?awa Babika i Diany Pietruch-Reizes
Results:
  • - Number of objects found:   38
    • Editions: 4
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes []
Accuracy: 100%
Keywords: informacja naukowa , podręczniki akademickie
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>