polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Zagadnienia wydawnicze i ksi?garskie : skrypt
Results:
  • - Number of objects found:   6
    • Editions: 4
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt - Kondek, Stanisław Adam (1949-2008) []
Accuracy: 100%
Keywords: edytorstwo , księgarstwo , materiały pomocnicze
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2010 []
Accuracy: 87%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2010 []
Accuracy: 66%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce - Klukowski, Bogdan []
Accuracy: 12%
Keywords: księgarstwo , księgarze , organizacje księgarskie
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Internet : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych - Śliwińska, Elwira []
Accuracy: 11%
Keywords: Internet , podręczniki akademickie
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Urbańska, Danuta []
Accuracy: 11%
Keywords: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Wydawnictwo , bibliografia
Find objects similar to this one.