polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1995, Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materia?y z konferencji, Pu?awy 15-16 wrze?nia 1994 r.
Results:
  • - Number of objects found:   77
    • Editions: 45
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia terytorialna , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>