polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1995, Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materia?y z konferencji, Pu?awy 15-16 wrze?nia 1994 r.
Results:
  • - Number of objects found:   300
    • Editions: 20
    • Publications: 280
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia terytorialna , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 1964 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Bibliotekarz 2006 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Bibliotekarz 1967 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Bibliotekarz 2009 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Bibliotekarz 2000 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Bibliotekarz 1997 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Bibliotekarz 1991 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Bibliotekarz 1988 []
Accuracy: 68%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 30 Next >>>