polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1995, Informacja biznesowa w bibliotece : materia?y II Mi?dzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, Szczecin 19-21 pa?dziernika 1994 r.
Results:
  • - Number of objects found:   36
    • Editions: 4
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Informacja biznesowa w bibliotece : materiały II Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, Szczecin 19-21 października 1994 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: Informacja gospodarcza , materiały konferencyjne , służba informacyjna biblioteczna
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>