polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1995, Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarz?dzanie : materia?y z konferencji naukowej "Organizacja i zarz?dzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji", Pozna?, 15-17 listopad 1994 r.
Results:
  • - Number of objects found:   204
    • Editions: 1
    • Publications: 203
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji", Poznań, 15-17 listopad 1994 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekarstwo - komputeryzacja , biblioteki naukowe - organizacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 49%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1974 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 21 Next >>>