polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1996, Compatibility and integration of order systems : research seminar proceedings of the TIP/ISKO Meeting, Warsaw 13-15 September 1995
Results:
  • - Number of objects found:   11
    • Editions: 7
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Compatibility and integration of order systems : research seminar proceedings of the TIP/ISKO Meeting, Warsaw 13-15 September 1995 []
Accuracy: 100%
Keywords: materiały konferencyjne , systemy informacyjne , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji", Poznań, 15-17 listopad 1994 r. []
Accuracy: 13%
Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekarstwo - komputeryzacja , biblioteki naukowe - organizacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) []
Accuracy: 12%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , biblioteki dziecięce - Polska , biblioterapia - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Komputeryzacja bibliotek publicznych : materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Komputeryzacja bibliotek publicznych - stan i zamierzenia", Supraśl k. Białegostoku 3-5 czerwca 1996 r. []
Accuracy: 11%
Keywords: bibliotekarstwo - komputeryzacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarządzanie, funkcje, standardy" Rzeszów, 17-18 maja 1999 []
Accuracy: 10%
Keywords: biblioteki publiczne - organizacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne : materiały z międzynarodowego seminarium "Zachowanie dziedzictwa kulturowego : dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie", Warszawa 5-7 grudnia 1994 r. []
Accuracy: 10%
Keywords: Polonia , bibliotekarstwo , materiały konferencyjne , media masowe , mniejszości narodowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>