polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Biblioteka otwarta dla czytelników niepe?nosprawnych
Results:
  • - Number of objects found:   40
    • Editions: 36
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2002 []
Accuracy: 85%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Bibliotekarz 2001 []
Accuracy: 44%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2002 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. []
Accuracy: 31%
Keywords: biblioterapia - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Książka bez barier : materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) []
Accuracy: 29%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) []
Accuracy: 25%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , biblioteki dziecięce - Polska , biblioterapia - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. []
Accuracy: 25%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , biblioterapia , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji", Poznań, 15-17 listopad 1994 r. []
Accuracy: 22%
Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekarstwo - komputeryzacja , biblioteki naukowe - organizacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Obsługa informacyjna w bibliotekach warszawskich : materiały z konferencji "Problemy obsługi informacyjnej w bibliotekach warszawskich" Warszawa, Biblioteka Narodowa 9 V 2001 r. []
Accuracy: 20%
Keywords: biblioteki akademickie , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>