polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wypo?yczenia mi?dzybiblioteczne : stan i perspektywy
Results:
  • - Number of objects found:   128
    • Editions: 94
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: materiały konferencyjne , wypożyczenia międzybiblioteczne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 13 Next >>>