polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wypo?yczenia mi?dzybiblioteczne : stan i perspektywy
Results:
  • - Number of objects found:   46
    • Editions: 44
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: materiały konferencyjne , wypożyczenia międzybiblioteczne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2002 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2002 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. []
Accuracy: 27%
Keywords: biblioterapia - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Książka bez barier : materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) []
Accuracy: 21%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Kreatywność bibliotekarzy : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. Społeczno-kulturalna i zawodowa kreatywność bibliotekarzy, Miedzeszyn 13-14.06.1997 r. []
Accuracy: 21%
Keywords: bibliotekarze - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Bibliografie regionalne : dokonania, dylematy, wnioski : materiały z konferencji, Puławy 15-16 września 1994 r. []
Accuracy: 21%
Keywords: bibliografia terytorialna , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Jak pomagać bibliotekom ? : dylematy czasu przemian : materiały z konferencji, Cedzyna 18-20 wrzesień 1994 r. []
Accuracy: 21%
Keywords: bibliotekarstwo - prawo , biblioteki publiczne - finanse , biblioteki publiczne - organizacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa 13-14 czerwca 2002 r. []
Accuracy: 20%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory archiwalne - ochrona i konserwacja , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r. []
Accuracy: 19%
Keywords: automatyzacja bibliotek , materiały konferencyjne , normalizacja , zautomatyzowane systemy biblioteczne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>