polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Biblioteka a niepe?nosprawno?? w rodzinie : materia?y z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepe?nosprawnych"
Results:
  • - Number of objects found:   19
    • Editions: 15
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioterapia - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 69%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Bibliotekarz 2002 []
Accuracy: 69%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2003 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2002 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Dziecko niepełnosprawne w bibliotece : materiały z seminarium w Gdańsku (14-15 XI 1994) oraz Krynicy Morskiej (7-8 XII 1995) []
Accuracy: 28%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , biblioteki dziecięce - Polska , biblioterapia - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 []
Accuracy: 19%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Książka bez barier : materiały z ogólnopolskiej konferencji (Poznań-Stęszew, 18-20 IX 2000 r.) []
Accuracy: 19%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r. []
Accuracy: 15%
Keywords: materiały konferencyjne , wypożyczenia międzybiblioteczne
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Książki, które pomagają żyć : rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej : materiały z ogólnopolskiego seminarium w Ustroniu Zawodziu 7-9 czerwca 1999 r. []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , biblioterapia , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>