polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej
Results:
  • - Number of objects found:   15
    • Editions: 13
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej []
Accuracy: 100%
Keywords: MARC , bibliografia regionalna , komputery - zastosowania biblioteczne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2003 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2003 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej []
Accuracy: 42%
Keywords: bibliografia narodowa - komputeryzacja - Polska , bibliografia terytorialna - komputeryzacja - MARC - Polska
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Elektroniczne dostarczanie dokumentów : nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa - Janiszewska, Kamila []
Accuracy: 21%
Keywords: komputery - zastosowania biblioteczne , prawo autorskie - Polska
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Komputeryzacja i informacja elektroniczna w bibliotekach publicznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji "Automatyzacja bibliotek publicznych", Miedzeszyn 20-22 listopada 2002 r. []
Accuracy: 18%
Keywords: komputery - zastosowania biblioteczne , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji pt."Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 22-24 listopada 2006 r. []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki publiczne , komputery - zastosowania biblioteczne , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Automatyzacja bibliotek publicznych : materia?y z ogólnopolskiej konferencji []
Accuracy: 14%
Keywords: biblioteki publiczne , komputery - zastosowania biblioteczne , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki - Lenartowicz, Maria []
Accuracy: 14%
Keywords: MARC - Polska , MARC - Stany Zjednoczone , instrukcje , opis bibliograficzny - komputeryzacja
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Nowe technologie w bibliotekach publicznych : materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych", Warszawa, 26-28 listopada 2008 r. []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki publiczne , komputery - zastosowania biblioteczne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>