polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Zachowajmy przesz?o?? dla przysz?o?ci : materia?y z mi?dzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r.
Results:
  • - Number of objects found:   15
    • Editions: 13
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2007 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2007 []
Accuracy: 61%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r. []
Accuracy: 28%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Działania profilaktyczne w bibliotece : wskazówki metodyczne []
Accuracy: 28%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa 13-14 czerwca 2002 r. []
Accuracy: 18%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory archiwalne - ochrona i konserwacja , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r. : [IV Forum SBP] []
Accuracy: 15%
Keywords: konserwacja zbiorów , ochrona zbiorów
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich - Kowalska, Małgorzata []
Accuracy: 13%
Keywords: digitalizacja , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Dziedzictwo kulturowe : informacja, mniejszości etniczne : materiały z międzynarodowego seminarium "Zachowanie dziedzictwa kulturowego : dostęp do źródeł informacji w społeczeństwach zróżnicowanych etnicznie", Warszawa 5-7 grudnia 1994 r. []
Accuracy: 12%
Keywords: Polonia , bibliotekarstwo , materiały konferencyjne , media masowe , mniejszości narodowe
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>