polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Results:
  • - Number of objects found:   203
    • Editions: 124
    • Publications: 79
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Urbańska, Danuta []
Accuracy: 100%
Keywords: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Wydawnictwo , bibliografia
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2007 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2007 []
Accuracy: 81%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych - Biliński, Lucjan []
Accuracy: 35%
Keywords: zbiory biblioteczne - gromadzenie i selekcja
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt - Kondek, Stanisław Adam (1949-2008) []
Accuracy: 32%
Keywords: edytorstwo , księgarstwo , materiały pomocnicze
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r. []
Accuracy: 29%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej []
Accuracy: 29%
Keywords: MARC , bibliografia regionalna , komputery - zastosowania biblioteczne
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie - Dura, Anna []
Accuracy: 28%
Keywords: Ciołkosz, Adam (1901-1978) , Ciołkoszowa, Lidia (1902-2002) , Londyn , Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Słowackiego , Tarnów , emigracja polska
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra - Wałek, Anna []
Accuracy: 26%
Keywords: Polska , biblioteki cyfrowe , dLibra , digitalizacja
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa - stan prac i zamierzenia, Warszawa 2-4 grudnia 1998 r. []
Accuracy: 26%
Keywords: bibliografia narodowa - komputeryzacja - Polska , bibliografia terytorialna - komputeryzacja - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 21 Next >>>