polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materia?y z konferencji naukowej, Opole, 23-24 wrze?nia 2008 r.
Results:
  • - Number of objects found:   45
    • Editions: 35
    • Publications: 10
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materiały z konferencji naukowej, Opole, 23-24 września 2008 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki publiczne , materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - gromadzenie i selekcja
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2008 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Bibliotekarz 2009 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 26%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 24%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2009 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2008 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 22%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r. []
Accuracy: 21%
Keywords: biblioteki publiczne , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>