polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1996, Tradycje narodowo-kulturowe w literaturze dla dzieci i m?odzie?y : materia?y z sesji, Jachranka 30 XI - 2 XII 1994 r.
Results:
  • - Number of objects found:   43
    • Editions: 11
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Tradycje narodowo-kulturowe w literaturze dla dzieci i młodzieży : materiały z sesji, Jachranka 30 XI - 2 XII 1994 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki dziecięce - Polska , czytelnictwo dziecięce , literatura dziecięca , literatura młodzieżowa , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 98%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>