polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1998, Biblioteki publiczne w okresie transformacji : ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej, Ar?amów-Przemy?l, dn. 10-12 wrze?nia 1997 r.
Results:
  • - Number of objects found:   147
    • Editions: 18
    • Publications: 129
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Biblioteki publiczne w okresie transformacji : ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej, Arłamów-Przemyśl, dn. 10-12 września 1997 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki publiczne - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1936 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1988 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2008 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1957 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1958 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1987 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1956 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1961 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1962 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 15 Next >>>