polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1998, Biblioteki w reformie administracyjnej pa?stwa : materia?y z ogólnopolskiej konferencji dyrektorów WBP nt. Zmiany w prawie bibliotecznym, Radom 15-17 VI 1998
Results:
  • - Number of objects found:   210
    • Editions: 24
    • Publications: 186
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Biblioteki w reformie administracyjnej państwa : materiały z ogólnopolskiej konferencji dyrektorów WBP nt. Zmiany w prawie bibliotecznym, Radom 15-17 VI 1998 []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - Polska , bibliotekarstwo - prawo , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1988 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Przegląd Biblioteczny 2008 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1957 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1958 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1987 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1956 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1961 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Przegląd Biblioteczny 1962 []
Accuracy: 40%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 21 Next >>>