polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1999, Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki : materia?y z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarz?dzanie, funkcje, standardy" Rzeszów, 17-18 maja 1999
Results:
  • - Number of objects found:   46
    • Editions: 14
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom wojewódzki : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji nt. "Wojewódzka biblioteka publiczna w zreformowanym systemie administracyjnym - zarządzanie, funkcje, standardy" Rzeszów, 17-18 maja 1999 []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki publiczne - organizacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1988 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 82%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>