polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2000, Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom powiatowy : materia?y z ogólnopolskiej konferencji nt. "Biblioteka powiatowa '99 - pierwsze do?wiadczenia i wnioski", Radom/Jedlnia Letnisko 20-22 wrze?nia 1999
Results:
  • - Number of objects found:   35
    • Editions: 3
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Funkcje ponadlokalne bibliotek publicznych - poziom powiatowy : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. "Biblioteka powiatowa '99 - pierwsze doświadczenia i wnioski", Radom/Jedlnia Letnisko 20-22 września 1999 []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki publiczne , materiały konferencyjne , samorząd powiatowy
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1988 []
Accuracy: 89%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>