polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2000, Co nam zosta?o z tych lat : 80-lecie "Bibliotekarza", 50-lecie "Poradnika Bibliotekarza"
Results:
  • - Number of objects found:   157
    • Editions: 15
    • Publications: 142
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Co nam zostało z tych lat : 80-lecie "Bibliotekarza", 50-lecie "Poradnika Bibliotekarza" []
Accuracy: 100%
Keywords: Bibliotekarz (czasop.) , Poradnik Bibliotekarza (czasop.) , czasopisma bibliotekarskie polskie - historia - 20 w.
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 1967 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 1966 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Poradnik Bibliotekarza []
Accuracy: 54%
Description: Projekt digitalizacji czasopism Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: "Bibliotekarza" i "Poradnika Bibliotekarza", zrealizowany przy współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Cyfrowa 2017" i "Kultura Cyfrowa 2018".
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 1999 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2000 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 1991 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 1992 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 1996 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 1972 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 16 Next >>>