polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2011, E-learning - nowe aspekty : materia?y z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 wrze?nia 2010 r.
Results:
  • - Number of objects found:   92
    • Editions: 55
    • Publications: 37
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo , materiały konferencyjne , nauczanie na odległość
Find objects similar to this one.
2.  DjVu E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-34 września 2009 r. []
Accuracy: 63%
Keywords: bibliotekarstwo , materiały konferencyjne , nauczanie na odległość
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>