polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wi?ckowska, Helena, 1979, Akademickie kszta?cenie bibliotekarzy
Results:
  • - Number of objects found:   140
    • Editions: 108
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Akademickie kształcenie bibliotekarzy : zarys historyczny - Więckowska, Helena (1897-1984) []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - szkolnictwo wyższe
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 80%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1974 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 []
Accuracy: 35%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 14 Next >>>