polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Zarz?bski, Tadeusz, 2000
Results:
  • - Number of objects found:   48
    • Editions: 16
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Polskie prawo biblioteczne. Aneks 1, 1990-2000 : według stanu prawnego na dzień 16 czerwca 2000 r. - Zarzębski, Tadeusz []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - prawo , biblioteki - prawo , prawo biblioteczne - Polska
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 85%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 []
Accuracy: 36%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>