polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Mi?dzynarodowa i narodowa dzia?alno?? informacyjna w zakresie edukacji
Results:
  • - Number of objects found:   138
    • Editions: 93
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Międzynarodowa i narodowa działalność informacyjna w zakresie edukacji / Elżbieta Barbara Zybert []
Accuracy: 100%
Keywords: kształcenie - informacja , systemy informacyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 81%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 69%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert i Doroty Grabowskiej []
Accuracy: 31%
Keywords: Drzewiecki, Marcin (1948-2012) , bibliotekarstwo , czytelnictwo , książka , księgi pamiątkowe
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa : kształcenie w perspektywie nowego stulecia : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert []
Accuracy: 27%
Keywords: biblioteki szkolne , bibliotekoznawstwo , informacja naukowa , kształcenie bibliotekarzy
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży / red. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert []
Accuracy: 25%
Keywords: biblioteki - normalizacja
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 14 Next >>>