polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kulpa, Jan, 1959, Wiadomo?ci o ksi??ce w szkole podstawowej
Results:
  • - Number of objects found:   40
    • Editions: 8
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Wiadomości o książce w szkole podstawowej - Ciesielska, Kazimiera []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliologia - nauczanie , książka - budowa , przysposobienie biblioteczne - szkoła podstawowa
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 80%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>