polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Poradnik bibliotekarza kierownika czytelni
Results:
  • - Number of objects found:   219
    • Editions: 185
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Poradnik bibliotekarza kierownika czytelni : w środowiskach wiejskich i małomiejskich - Makaruk, Jan (1904-1985) []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarze , poradniki
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 91%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 73%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Książka na wsi : czytelnicy mówią - Makaruk, Jan (1904-1985) []
Accuracy: 44%
Keywords: biblioteki publiczne , czytelnictwo , wieś - kultura
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 22 Next >>>