polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera, 2001
Results:
  • - Number of objects found:   42
    • Editions: 8
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Wyd.3 uzup. - Dembowska, Maria (1914-2008) []
Accuracy: 100%
Keywords: Bibliografia Estreichera , Bibliografia Polska , Estreicher Karol (1827-1908) , bibliografia narodowa - Polska
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 89%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 86%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Metoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Dembowska, Maria (1914-2008) []
Accuracy: 61%
Keywords: Bibliografia Estreichera , Bibliografia Polska , Estreicher Karol (1827-1908) , bibliografia narodowa - Polska
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1996 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 5 Next >>>