polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Papuzi?ska, Joanna, 2010, Mój bajarz
Results:
  • - Number of objects found:   59
    • Editions: 25
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej - Papuzińska, Joanna []
Accuracy: 100%
Keywords: literatura dziecięca , literatura młodzieżowa
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 88%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 70%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Mój bajarz odnowiony : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska - Papuzińska, Joanna []
Accuracy: 50%
Keywords: literatura dla dzieci i młodzieży
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Dziecko w świecie emocji literackich - Papuzińska, Joanna []
Accuracy: 32%
Keywords: czytelnictwo , czytelnictwo dziecięce , komunikacja literacka , literatura dziecięca , psychologia
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>