polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Organizowanie ?rodowiska informacji i wiedzy, 2008
Results:
  • - Number of objects found:   62
    • Editions: 6
    • Publications: 56
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Organizowanie środowiska informacji i wiedzy : praca zbiorowa / pod. red. Katarzyny Materskiej, Ewy Chuchro, Barbary Sosińskiej-Kalaty []
Accuracy: 100%
Keywords: informacja - zarządzanie , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 75%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 57%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2008 []
Accuracy: 39%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego []
Accuracy: 37%
Keywords: Internet , społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo wiedzy
Find objects similar to this one.
6.  PDF Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego []
Accuracy: 27%
Keywords: Internet , nauka o informacji , społeczeństwo informacyjne , technologia informacyjna
Find objects similar to this one.
7.  PDF Bibliotekarz 2008 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Marii Przastek-Samokowej []
Accuracy: 20%
Keywords: Michejda, Zbigniew (1930-2001) , społeczeństwo informacyjne , zarządzanie wiedzą
Find objects similar to this one.
9.  PDF Nauka o informacji w okresie zmian : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka []
Accuracy: 12%
Keywords: biblioteki cyfrowe , informacja naukowa - 1990-
Find objects similar to this one.
10.  PDF Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro []
Accuracy: 12%
Keywords: informatyka - aspekt społeczny , nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt społeczny , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>