polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wokó? bibliotek i bibliotekarstwa : ksi?ga jubileuszowa dedykowana Janowi Wo?oszowi, 2005
Results:
  • - Number of objects found:   69
    • Editions: 35
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Wokół bibliotek i bibliotekarstwa : księga jubileuszowa dedykowana Janowi Wołoszowi / [red. t. Jadwiga Sadowska] []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - Polska , biblioteki publiczne - Polska , księgi pamiątkowe
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 88%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 75%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1992 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>