polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka, 2009
Results:
  • - Number of objects found:   79
    • Editions: 45
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 95%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 76%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Silva Rerum []
Accuracy: 32%
Keywords: bibliofilstwo
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 32%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 8 Next >>>