polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Vademecum konserwacji ksi??ki, 1983
Results:
  • - Number of objects found:   90
    • Editions: 56
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Vademecum konserwacji książki : poradnik dla bibliotekarzy - Wieprzkowski, Jerzy []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia zalecająca , poradniki , zbiory biblioteczne - konserwacja , zbiory biblioteczne - ochrona
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 96%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 77%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 9 Next >>>