polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Pami?ci Adama ?ysakowskiego, 1973
Results:
  • - Number of objects found:   63
    • Editions: 31
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Pamięci Adama Łysakowskiego []
Accuracy: 100%
Keywords: Państwowy Instytut Książki , Łysakowski Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 89%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Mój pamiętnik 1911-1919 : fragmenty / Adam Łysakowski - Łysakowski, Adam (1895-1952) []
Accuracy: 42%
Keywords: pamiętniki , Łysakowski Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 7 Next >>>