polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Informacja naukowa a dydaktyka : Mi?dzynarodowa Konferencja, 1999
Results:
  • - Number of objects found:   36
    • Editions: 1
    • Publications: 35
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Informacja naukowa a dydaktyka : Międzynarodowa Konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Gdańsk 10-12 czerwca 1999 r. / red.Marcin Drzewiecki, Jacek Puchalski ; przy współpr.Anny Malewskiej, Barbary Sosińskiej-Kalaty, Michała Zająca []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - a nauczanie na odległość , informacja naukowa - badanie , informacja naukowa a dydaktyka
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 71%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1982 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1983 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>