polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition S?u?ba informacyjna w dzia?alno?ci o?wiatowej publicznych bibliotek powszechnych ,1966
Results:
  • - Number of objects found:   58
    • Editions: 26
    • Publications: 32
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Służba informacyjna w działalności oświatowej publicznej bibliotek powszechnych : poradnik - Jarzębowska, Stefania []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo - poradniki
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 86%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>