polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Wojciechowski, Jacek, 1991, Podstawy pracy z czytelnikiem
Results:
  • - Number of objects found:   231
    • Editions: 197
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Podstawy pracy z czytelnikiem - Wojciechowski, Jacek []
Accuracy: 100%
Keywords: czytelnictwo , zbiory biblioteczne - udostępnianie
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 80%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Metodyka pracy z czytelnikiem : praca zbiorowa / pod red. nacz. Feliksa Popławskiego []
Accuracy: 37%
Keywords: czytelnictwo - metody , czytelnictwo - popularyzacja , poradniki
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1995 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1985 []
Accuracy: 34%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 24 Next >>>