polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Ko?odziejska, Jadwiga, 1985, Mi?dzy teori? a praktyk? bibliotekarsk?
Results:
  • - Number of objects found:   319
    • Editions: 285
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Między teorią a praktyką bibliotekarską - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016) []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekoznawstwo
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 95%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 76%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1974 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1994 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1993 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1984 []
Accuracy: 33%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 32 Next >>>