polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 2010, Jako?? bibliotek w naszych r?kach : materia?y z V Forum M?odych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 wrze?nia 2010 r. / red. Joanna Chapska, Grzegorz Figiel.
Results:
  • - Number of objects found:   35
    • Editions: 1
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010 r. / red. Joanna Chapska, Grzegorz Figiel. []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliotekarstwo , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 69%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 59%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Bibliotekarz 2010 []
Accuracy: 38%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2010 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1981 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1978 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>