polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Jako?? us?ug bibliotecznych w spo?ecze?stwie informacyjnym, 2009
Results:
  • - Number of objects found:   38
    • Editions: 4
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 100%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król []
Accuracy: 100%
Keywords: działalność informacyjna , usługi biblioteczne , usługi informacyjne , użytkownicy informacji , zarządzanie jakością - bibliotekarstwo
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 80%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Katowice, 26-27 lutego 2009 r.) - Kamińska, Joanna []
Accuracy: 51%
Keywords: konferencja naukowa , społeczeństwo informacyjne , usługi biblioteczne , zarządzanie jakością
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa / pod red.Joanny Kamińskiej, Beaty Żołędowskiej-Król []
Accuracy: 32%
Keywords: bibliotekarstwo - zarzadzanie , bibliotekarstwo - zawód , biblioteki - organizacja
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1980 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1998 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1997 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1974 []
Accuracy: 28%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>