polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition 1963, Metodyka bibliograficzna : poradnik dla autorów bibliografii specjalnych / praca zbior. pod red. Heleny Hleb-Kosza?skiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka.
Results:
  • - Number of objects found:   36
    • Editions: 2
    • Publications: 34
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Metodyka bibliograficzna : poradnik dla autorów bibliografii specjalnych / praca zbior. pod red. Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka. []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia specjalna , poradniki
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 81%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 79%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Bibliografia : poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych : praca zbiorowa / pod red.: Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka []
Accuracy: 66%
Keywords: bibliografia , bibliografia specjalna , podręczniki
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1979 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 2000 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1999 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1974 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 4 Next >>>