polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony, 2006 r.
Results:
  • - Number of objects found:   20
    • Editions: 18
    • Publications: 2
View:
Simple | Expanded
1.  DjVu Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r. []
Accuracy: 100%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
2.  DjVu Bibliotekarz 2006 []
Accuracy: 100%
Find objects similar to this one.
3.  DjVu Poradnik Bibliotekarza 2006 []
Accuracy: 73%
Find objects similar to this one.
4.  DjVu Działania profilaktyczne w bibliotece : wskazówki metodyczne []
Accuracy: 33%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r. []
Accuracy: 30%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
6.  DjVu Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa 13-14 czerwca 2002 r. []
Accuracy: 27%
Keywords: materiały konferencyjne , zbiory archiwalne - ochrona i konserwacja , zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja
Find objects similar to this one.
7.  DjVu Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji Warszawa 15-17 października 1998 r. : [IV Forum SBP] []
Accuracy: 24%
Keywords: konserwacja zbiorów , ochrona zbiorów
Find objects similar to this one.
8.  DjVu Biblioteka otwarta dla czytelników niepełnosprawnych : materiały z konferencji Grudziądz 2001 - Warszawa 2002 []
Accuracy: 18%
Keywords: biblioteki dla chorych i niepelnosprawnych - Polska , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
9.  DjVu Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej "Organizacja i zarządzanie bibliotekami naukowymi w procesie automatyzacji", Poznań, 15-17 listopad 1994 r. []
Accuracy: 16%
Keywords: bibliotekarstwo , bibliotekarstwo - komputeryzacja , biblioteki naukowe - organizacja , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
10.  DjVu Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r. []
Accuracy: 16%
Keywords: bibliotekarze - socjologia , bibliotekarze - szkolenia , materiały konferencyjne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>