polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kolekcje ikonograficzne w polskich bibliotekach cyfrowych
Results:
  • - Number of objects found:   60
    • Editions: 5
    • Publications: 55
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Kolekcje ikonograficzne w polskich bibliotekach cyfrowych. Dostępność i formy promocji - Zabost, Aleksandra []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki cyfrowe , dokumenty ikonograficzne , ikonografia , kolekcje ikonograficzne , promocja
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 54%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 38%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2012 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2013 []
Accuracy: 25%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1974 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1977 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1976 []
Accuracy: 24%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>