polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Szmigielska, Teresa, 2011, Standardy oceny bibliotek akademickich
Results:
  • - Number of objects found:   14
    • Editions: 11
    • Publications: 3
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Standardy oceny bibliotek akademickich / Teresa Urszula Szmigielska - Szmigielska, Teresa Urszula []
Accuracy: 100%
Keywords: biblioteki akademickie , biblioteki akademickie - ocena
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2011 []
Accuracy: 92%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2011 []
Accuracy: 57%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 46%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Bibliologia polityczna : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Kuźminy []
Accuracy: 16%
Keywords: bibliologia , bibliologia - Polska - historia , cenzura - historia , polityka i literatura , propaganda - historia
Find objects similar to this one.
6.  PDF Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska - Kurkowska, Ewa Jadwiga []
Accuracy: 15%
Keywords: biblioteki - edukacja , biblioteki - społeczeństwo informacyjne , kompetencje informacyjne , multimedia w edukacji
Find objects similar to this one.
7.  PDF Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska - Kisilowska, Małgorzata []
Accuracy: 15%
Keywords: Internet a biblioteka , biblioteki wirtualne , społeczeństwo sieciowe
Find objects similar to this one.
8.  PDF Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym / Jarosław Pacek - Pacek, Jarosław []
Accuracy: 14%
Keywords: Internet - bibliotekarstwo , bibliografia - teoria , metadane bibliograficzne , opis bibliograficzny - standaryzacja
Find objects similar to this one.
9.  PDF Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej []
Accuracy: 13%
Keywords: biblioteki cyfrowe - Polska , zbiory biblioteczne - digitalizacja
Find objects similar to this one.
10.  PDF Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz - Jasiewicz, Justyna []
Accuracy: 12%
Keywords: informacja cyfrowa , media masowe - edukacja , nowe technologie , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>