polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Malak, Piotr, 2012, Indeksowanie treĊ›ci
Results:
  • - Number of objects found:   10
    • Editions: 1
    • Publications: 9
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Piotr Malak - Malak, Piotr []
Accuracy: 100%
Keywords: dokumentacja - indeksowanie , indeksowanie , języki informacyjne , opracowanie rzeczowe
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2012 []
Accuracy: 74%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2012 []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 45%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 45%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Indormacji Naukowej 2020 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2019 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2028 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.