polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Woźniak-Kasperek, Jadwiga, 2011, Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym
Results:
  • - Number of objects found:   8
    • Editions: 5
    • Publications: 3
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Wiedza i język informacyjny w paradygmacie sieciowym / Jadwiga Woźniak-Kasperek - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 100%
Keywords: analiza rzeczowa dokumentów , biblioteki - wykorzystanie , język haseł przedmiotowych , języki informacyjno-wyszukiwawcze - bibliografia , katalogi biblioteczne online , systemy informacyjno-wyszukiwawcze
Find objects similar to this one.
2.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2011 []
Accuracy: 47%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Bibliotekarz 2011 []
Accuracy: 37%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2011 []
Accuracy: 19%
Find objects similar to this one.
5.  DjVu Kategoryzacja : studium z teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 13%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , kategoryzacja , opracowanie rzeczowe
Find objects similar to this one.
6.  PDF Języki informacyjne: między tradycją a nadzieją na cyfrową przyszłość - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 11%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , użytkownicy informacji , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
7.  PDF Podstawy budowy tezaurusa : poradnik - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 10%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , poradniki , potrzeby informacyjne , systemy informacyjne , tezaurus , użytkownicy informacji
Find objects similar to this one.
8.  PDF Trudne dziecko, czyli o opracowaniu treściowym literatury pięknej / Jadwiga Woźniak-Kasperek - Woźniak-Kasperek, Jadwiga []
Accuracy: 10%
Keywords: języki informacyjno-wyszukiwawcze , opracowanie rzeczowe , tekst literacki
Find objects similar to this one.