polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie, 2012
Results:
  • - Number of objects found:   20
    • Editions: 11
    • Publications: 9
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro []
Accuracy: 100%
Keywords: informatyka - aspekt społeczny , nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt społeczny , społeczeństwo informacyjne
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2015 []
Accuracy: 62%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2014 []
Accuracy: 62%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Indormacji Naukowej 2020 []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2017 []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2028 []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2016 []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2019 []
Accuracy: 52%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Bibliotekarz 2012 []
Accuracy: 29%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Informacja w sieci : problemy, metody, technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty, Ewy Chuchro i Włodzimierza Daszewskiego []
Accuracy: 29%
Keywords: Internet , społeczeństwo informacyjne , społeczeństwo wiedzy
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 2 Next >>>