polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby, 2013
Results:
  • - Number of objects found:   9
    • Editions: 5
    • Publications: 4
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Bibliografi@ : źródła, standardy, zasoby : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Franke []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia - miscellanea
Find objects similar to this one.
2.  PDF Bibliotekarz 2013 []
Accuracy: 50%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Poradnik Bibliotekarza 2013 []
Accuracy: 47%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1972 []
Accuracy: 32%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
5.  PDF Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke []
Accuracy: 30%
Keywords: Polona , biblioteki cyfrowe , dLibra , digitalizacja , prawo autorskie
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny []
Accuracy: 26%
Description: Projekt pt.: "Digitalizacja czasopism naukowych SBP", zrealizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, w ramach programu "Zasoby cyfrowe", priorytet "Digitalizacja materiałów bibliotecznych". Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Find objects similar to this one.
7.  DjVu W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy - Dobrowolski, Zdzisław []
Accuracy: 13%
Keywords: Internet , serwisy informacyjne - Internet , wyszukiwanie informacji
Find objects similar to this one.
8.  PDF Biblioteki, tożsamość, kultura : praca zbiorowa / pod red. Iwony H. Pugacewicz i Elżbiety Barbary Zybert []
Accuracy: 11%
Keywords: biblioteki - Francja - 1789-1815 , biblioteki - Korea Południowa , biblioteki - aspekt społeczny , biblioteki - działalność kulturalna , repozytoria wiedzy
Find objects similar to this one.
9.  PDF Społeczeństwo informacyjne i jego technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty oraz Katarzyny Materskiej i Wiesława Glińskiego []
Accuracy: 11%
Keywords: Internet , nauka o informacji , społeczeństwo informacyjne , technologia informacyjna
Find objects similar to this one.